Τελευταία νέα

Το σχολικό έτος 2017-2018 στο σχολείο μας λειτουργούν τα παρακάτω τμήματα 'μεταλυκειακού έτους-τάξης  μαθητείας':