Υποβολή αιτήσεων στο Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας

 

Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟ ΕΤΟΣ-ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ – Β΄ ΦΑΣΗ

Το 1ο Ε.Κ. Κιάτου καλεί για υποβολή αιτήσεων στο Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας τους παρακάτω υποψηφίους, οι οποίοι πρέπει να πληρούν αθροιστικά και τις δύο προϋποθέσεις σύμφωνα με το Ν. 4473/2017 (ΦΕΚ 78Α’/2017):
α) κάτοχοι α1)απολυτηρίου και πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών του ΕΠΑ.Λ. του Ν. 4186/2013 και του Ν. 3475/2006, καθώς και παλαιότερων ισότιμων τίτλων, ή α2)απολυτηρίου ΓΕΛ και πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών του ΕΠΑ.Λ. του Ν. 4186/2013 και του Ν. 3475/2006, καθώς και παλαιότερων ισότιμων τίτλων
β)βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης .
των ακόλουθων ειδικοτήτων:

Βοηθός Νοσηλευτή
Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής
Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών


Η διαδικασία επιλογής των υποψήφιων μαθητευόμενων είναι η ακόλουθη:

Προθεσμία Υποβολής αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις από την Πέμπτη 23 Νοεμβρίου έως την Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2017, ώρα 14:00.

Διαδικασία Υποβολής αιτήσεων
Η αίτηση  και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται:

α) ηλεκτρονικά στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των ΕΠΑ.Λ. 
β) με fax στα τηλέφωνα των ΕΠΑ.Λ.
γ) αυτοπροσώπως στις διευθύνσεις των ΕΠΑ.Λ. 

Συνοδευτικά έγγραφα – δικαιολογητικά
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά (συνημμένο 1) είναι τα ακόλουθα:

A) Φωτοαντίγραφα των:
1. απολυτηρίου ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ και
2. πτυχίου ΕΠΑΛ
3. ταυτότητας
4. αποδεικτικού ΑΜΚΑ
5. αποδεικτικού ΑΦΜ
B) Υπεύθυνη δήλωση (συνημμένο 2)


Πληροφορίες στο τηλ. 2742029370