1ο Εργαστηριακό Κέντρο Κιάτου

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα > Μαθητεία > DUPLICATE HEADING 1

Υποβολή αιτήσεων στο Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας

 


Το 1ο Ε.Κ. Κιάτου καλεί για υποβολή αιτήσεων στο Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας τους παρακάτω υποψηφίους, οι οποίοι πρέπει να πληρούν αθροιστικά και τις δύο προϋποθέσεις σύμφωνα με το Ν. 4473/2017 (ΦΕΚ 78Α’/2017):
α) κάτοχοι α1)απολυτηρίου και πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών του ΕΠΑ.Λ. του Ν. 4186/2013 και του Ν. 3475/2006, καθώς και παλαιότερων ισότιμων τίτλων, ή α2)απολυτηρίου ΓΕΛ και πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών του ΕΠΑ.Λ. του Ν. 4186/2013 και του Ν. 3475/2006, καθώς και παλαιότερων ισότιμων τίτλων
β)βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης .
των ακόλουθων ειδικοτήτων: 
  
  •  Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
  • Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής
  • Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής
  • Τεχνικός Οχημάτων Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων
  • Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού
  • Βοηθός Νοσηλευτή
  • Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής
  • Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών 

 
Η διαδικασία επιλογής των υποψήφιων μαθητευόμενων είναι η ακόλουθη:
 
Προθεσμία Υποβολής αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις από τη Δευτέρα 2 Οκτωβρίου  έως την Τρίτη 10 Οκτωβρίου, ώρα 14:00.
 
Διαδικασία Υποβολής αιτήσεων
Η αίτηση (συνημμένο 1)  και τα απαραίτητα δικαιολογητικά  υποβάλλονται:
 
α) ηλεκτρονικά στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των ΕΠΑ.Λ.  του επισυναπτόμενου Πίνακα 1 ή
β) με fax στα τηλέφωνα των ΕΠΑ.Λ. του επισυναπτόμενου Πίνακα 1 ή
γ) αυτοπροσώπως στις διευθύνσεις των ΕΠΑ.Λ.  του επισυναπτόμενου Πίνακα 1.
 
Σημειώνεται ότι κάθε υποψήφιος στην α΄ φάση υλοποίησης του Μεταλυκειακού έτους-Τάξη Μαθητείας έχει δικαίωμα υποβολής μόνο μίας αίτησης συμμετοχής και μόνο σε ένα ΕΠΑ.Λ. της επιλογής του.
 
Συνοδευτικά  έγγραφα – δικαιολογητικά
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά (συνημμένο 1) είναι τα ακόλουθα:
 
A)        Φωτοαντίγραφα των:
1.       απολυτηρίου ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ και
2.       πτυχίου ΕΠΑΛ
3.       ταυτότητας
4.       αποδεικτικού ΑΜΚΑ
5.       αποδεικτικού ΑΦΜ
B)        Υπεύθυνη δήλωση (συνημμένο 2)


 
Πληροφορίες καθημερινά στο τηλ. 2742029370


Powered by CMSimple | Επιμέλεια Παλαιολόγος Δούρος & Αθανάσιος Κουτσονικόλας