1ο Εργαστηριακό Κέντρο Κιάτου

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα > Erasmus+ > ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΙΩΝ-ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΙΩΝ-ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

 

                                     1ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΑΤΟΥ  

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

         Αγαπητοί γονείς-κηδεμόνες,

 των μαθητών των τομέων Πληροφορικής και Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού, σας ενημερώνουμε ότι εγκρίθηκε και πρόκειται να υλοποιηθεί εκπαιδευτικό πρόγραμμα Erasmus+ σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, χρηματοδοτούμενο πλήρως από το ΙΚΥ, για την  κινητικότητα 15 μαθητών-εκπαιδευομένων και δύο συνοδών εκπαιδευτικών, από 6-12-2017 έως και 21-12-2017, 14 μέρες επιμόρφωσης και 2 μέρες ταξίδι, στην Βαρκελώνη της Ισπανίας.

Ο φορέας υποδοχής είναι ο MOVEU Professional Services με νόμιμο εκπρόσωπο τον Έλληνα κ. Αθανάσιο Γιαμά, που θα οργανώσει το πρόγραμμα επιμόρφωσης, διαμονής και διατροφής.

Παρακαλούμε, πριν σας αποστείλουμε πλήρες ενημερωτικό έντυπο με αναλυτικές οδηγίες, να μας ενημερώσετε αρχικά για την έγκριση συμμετοχής στο παραπάνω πρόγραμμα, της/του μαθήτριας/τή:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Η τελική επιλογή των μαθητών, θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια:

  1. 1.       Αξιολόγηση-Επιδόσεις στα μαθήματα ειδικότητας, ύστερα από εισήγηση των διδασκόντων εκπαιδευτικών ειδικότητας.
  2. 2.       Βασική Γνώση ξένης γλώσσας (Αγγλικά επίπεδο B2)-Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας, ιδιαίτερα της Ισπανικής Γλώσσας.
  3. 3.       Προσωπικότητα  και καλή συμπεριφορά, ύστερα από εισήγηση του συλλόγου διδασκόντων.
  4. 4.       Έμφαση θα δοθεί στην επιλογή μαθητών με λιγότερες ευκαιρίες όπως

       α) ασθενέστερους οικονομικά

       β) οικογένειες μονογονεϊκές ή πολύτεκνες.

  1. 5.       Επιπλέον, ρόλο στην τελική επιλογή των συμμετεχόντων θα αποτελέσει η θέληση και η διάθεσή τους για συνεργασία και η επίδειξη ομαδικού πνεύματος.
  2. 6.       Τέλος, να είναι σε ισχύ όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αφορούν ελληνική ιθαγένεια, διαβατήρια, ασφαλιστική κάλυψη, πιστοποιημένη γνώση ξένης γλώσσας, κ.λ.π..

Στη συνέχεια θα δημιουργηθεί λίστα με τους επιλεγμένους και τους επιλαχόντες μαθητές, όπου θα ακολουθήσει και η αναλυτική ενημέρωσή σας σε προγραμματισμένη συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί στο σχολείο.

Με εκτίμηση,

Η παιδαγωγική ομάδα του προγράμματος

Powered by CMSimple | Επιμέλεια Παλαιολόγος Δούρος & Αθανάσιος Κουτσονικόλας